มะเขือเทศ Tometo

มะเขือเทศไทยหวันขนาดใหญ่ 
ราคา 100 บาท/กิโลกรัม
ค่าขนส่งคิดตามจริง

เขาค้อเมล่อนฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ปลูกเมล่อนขนาดใหญ่ เลี้ยงในโรงปิดได้มาตรฐานปลอดภัยสะอาด ปราศจากสารพิษ มีผลผลิตทั้งปี 

มะเขือเทศ ไต้หวัน

มะเขือเทศไทยหวันขนาดใหญ่ 
ราคา 100 บาท/กิโลกรัม
ค่าขนส่งคิดตามจริง

สั่งสินค้า https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARM