เมล่อน Melon

เมล่อน เนื้อสีเขียว, เหลือง

ราคา 100 บาท/กิโลกรัม

ค่าขนส่งคิดตามจริง

เขาค้อเมล่อนฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ปลูกเมล่อนขนาดใหญ่ เลี้ยงในโรงปิดได้มาตรฐานปลอดภัยสะอาด ปราศจากสารพิษ มีผลผลิตทั้งปี เมล่อน เนื้อสีเขียว, เหลือง

ราคา 100 บาท/กิโลกรัม
ค่าขนส่งคิดตามจริง


สั่งสินค้า

 https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARM