เมล่อน Melon

เมล่อน เนื้อสีเขียว, เหลือง

ราคา 100 บาท/กิโลกรัม

ค่าขนส่งคิดตามจริง

เขาค้อเมล่อนฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ปลูกเมล่อนขนาดใหญ่ เลี้ยงในโรงปิดได้มาตรฐานปลอดภัยสะอาด ปราศจากสารพิษ มีผลผลิตทั้งปี เมล่อน เนื้อสีเขียว, เหลือง

ราคา 100 บาท/กิโลกรัม
ค่าขนส่งคิดตามจริง


สั่งสินค้า

 https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARM


 

มะเขือเทศ Tometo

มะเขือเทศไทยหวันขนาดใหญ่ 
ราคา 100 บาท/กิโลกรัม
ค่าขนส่งคิดตามจริง

เขาค้อเมล่อนฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ปลูกเมล่อนขนาดใหญ่ เลี้ยงในโรงปิดได้มาตรฐานปลอดภัยสะอาด ปราศจากสารพิษ มีผลผลิตทั้งปี 

มะเขือเทศ ไต้หวัน

มะเขือเทศไทยหวันขนาดใหญ่ 
ราคา 100 บาท/กิโลกรัม
ค่าขนส่งคิดตามจริง

สั่งสินค้า https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARM
ต้นกล้าผัก

เขาค้อเมล่อนฟาร์ม

จำหน่ายกล้าผักหลายชนิด มะเขือ กระหล่ำปลี พริก และอื่นๆ เขาค้อเมล่อนฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ปลูกเมล่อนขนาดใหญ่ เลี้ยงในโรงปิดได้มาตรฐานปลอดภัยสะอาด ปราศจากสารพิษ มีผลผลิตทั้งปี 

ต้นกล้าไม้ผล พืชผัก 

ต้นกล้ามะเขือ 
ถาดละ 50 บาท 
จำนวน 105 ต้น/ถาด

สั่งสินค้า https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARM


ต้นกล้ากระหล่ำปรี
ถาดละ 35 บาท 
จำนวน 105 ต้น/ถาด

สั่งสินค้า https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARMต้นกล้าพริก
ถาดละ 100 บาท 
จำนวน 200 ต้น/ถาด

สั่งสินค้า https://www.facebook.com/KHOAKHOMELONFARMต้นกล้ากระหล่ำดอก
ถาดละ50 บาท 
จำนวน 105 ต้น/ถาด


ต้นกล้ากระหล่ำดอก
ถาดละ 40 บาท 
จำนวน 200 ต้น/ถาด